Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-12931-10

Đóng gói:

Hộp 20 gói 1g thuốc bột uống

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc giảm đau - gây ngủ (giảm đau loại morphin) và thuốc giải độc
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày