Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10752-10

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

R.P. Scherer GmbH & Co. Germany

Quốc gia sản xuất:

Germany

Công ty đăng ký:

Bayer (South East Asia) Pte., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Singapore

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày