Alexan (hộp 1 lọ 5ml; hộp 10 lọ 5ml)

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-13699-11

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 5ml; hộp 10 lọ 5ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG

Quốc gia sản xuất:

Austria

Công ty đăng ký:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG

Quốc gia đăng ký:

Austria

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày