Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-18599-15

Đóng gói:

Hộp 5 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Laboratorios Bago S.A

Quốc gia sản xuất:

Argentina

Công ty đăng ký:

Laboratorios Bago S.A

Quốc gia đăng ký:

Argentina

Loại thuốc:

Thuốc chữa động kinh
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày