Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9618-10

Đóng gói:

Hộp 15 lọ x 5ml

Tiêu chuẩn:

BP 2000

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Claris Lifesciences Limited

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Claris Lifesciences Limited

Quốc gia đăng ký:

India

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày