Tóm tắt thuốc

Đóng gói:

Kiện 300 lọ

Nhà sản xuất:

Claris Lifesciences., Ltd

Dạng bào chế:

Dung dịch tiêm

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày