Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8735-04

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 5ml

Nhà sản xuất:

Claris Lifesciences., Ltd

Dạng bào chế:

Dung dịch tiêm

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày