Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-16502-13

Đóng gói:

Hộp 10 ống x 2,5ml

Tiêu chuẩn:

BP 2012

Tuổi thọ:

48 tháng

Công ty sản xuất:

Oriental Chemical Works Inc.

Quốc gia sản xuất:

Taiwan

Công ty đăng ký:

Kwan Star Co., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Taiwan

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày