Augmentin (GlaxoSmithKline Pte, Ltd)

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8614-04

Đóng gói:

Hộp 10 lọ

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline Pte., Ltd

Dạng bào chế:

Thuốc bột pha tiêm

Loại thuốc:

Thuốc kháng sinh
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày