Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-12067-11

Đóng gói:

Hộp 20 gói

Tiêu chuẩn:

USP

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

XL Laboratories Pvt., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

XL Laboratories Pvt., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

India

Loại thuốc:

Thuốc kháng virus
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày