Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-13140-10

Đóng gói:

Hộp 30 gói thuốc bột uống; Hộp 12 gói thuốc bột uống

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc giảm đau - gây ngủ (giảm đau loại morphin) và thuốc giải độc
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày