Bicarbonate De Sodium Lavoisier 1,4%

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-13401-11

Đóng gói:

Hộp 1 chai 250ml, Hộp 1 chai 500ml, Hộp 10 ống, hộp 100 ống x 10ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

60 tháng

Công ty sản xuất:

Laboratoires Chaix & Du Marais

Quốc gia sản xuất:

France

Công ty đăng ký:

Tedis

Quốc gia đăng ký:

France

Loại thuốc:

Thuốc chống nấm
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày