Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9583-10

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 10ml

Tiêu chuẩn:

BP

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Biodeal Laboratories Pvt. Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH Kiến Việt

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày