Biotine Bayer 0.5 pour cent

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-17264-13

Đóng gói:

Hộp 6 ống x 1ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

12 tháng

Công ty sản xuất:

Cenexi SAS

Quốc gia sản xuất:

France

Công ty đăng ký:

Bayer (South East Asia) Pte., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Singapore

Loại thuốc:

Vitamin và khoáng chất
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày