Bisocar-5mg (công ty Austin Pharma Specialties)

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

1630/2005

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất:

Austin Pharma Specialties Company

Loại thuốc:

Thuốc điều trị loạn nhịp tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày