Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15754-12

Đóng gói:

Hộp 4 dải x 5 nang x 2ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Cipla Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Cipla Ltd.

Quốc gia đăng ký:

India

Loại thuốc:

Thuốc hạ sốt - giảm đau - chống viêm
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày