Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15282-12

Đóng gói:

Hộp 30 ống 2ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Norton Healthcare Limited T/A Ivax Pharmaceuticals UK

Quốc gia sản xuất:

U.K

Công ty đăng ký:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Duy Tân

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc hạ sốt - giảm đau - chống viêm
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày