Campto (Hộp 1 lọ 2ml)

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10462-10

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 2ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Pfizer (Perth) Pty. Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Australia

Công ty đăng ký:

Pfizer (Thailand) Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Thailand

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày