Canesten (hộp 1 tuýp 50g; hộp 1 tuýp 20g)

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-17648-14

Đóng gói:

Hộp 1 tuýp 50g; hộp 1 tuýp 20g

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Encube Ethicals Private Ltd

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Bayer (South East Asia) Pte., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Singapore

Loại thuốc:

Thuốc chống nấm
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày