Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-19258-13

Đóng gói:

Hộp 1 tuýp 5, 10, 20 g (tuýp nhựa)

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty Cổ phần BV Pharma

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty Cổ phần BV Pharma

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày