Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10970-10

Đóng gói:

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

BP 2003

Tuổi thọ:

48 tháng

Công ty sản xuất:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia đăng ký:

India

Loại thuốc:

Thuốc chữa động kinh
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày