Carbamazepine tablet BP-200mg

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8890-04

Nhà sản xuất:

Flamingo Pharm., Ltd

Dạng bào chế:

Viên nén

Loại thuốc:

Thuốc chữa động kinh
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày