Carbamazepine tablets BP 200mg

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10458-10

Đóng gói:

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Minimed Laboratories Pvt., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Ozia Pharmaceutical Pty. Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Korea

Loại thuốc:

Thuốc chữa động kinh
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày