Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-2053-06

Đóng gói:

Hộp 1 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất:

Torrent Pharmaceuticals Ltd.

Dạng bào chế:

Viên phóng thích kéo dài

Loại thuốc:

Thuốc chữa động kinh
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày