Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

1759/2005

Đóng gói:

Hộp 10 lọ

Nhà sản xuất:

Medochemie., Ltd

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày