Ceelin mới (hộp 1 chai x 30ml, 60ml, 120ml)

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-19231-13

Đóng gói:

Hộp 1 chai x 30 ml, 60 ml, 120 ml

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty TNHH United International Pharma

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH United International Pharma

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Vitamin và khoáng chất
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày