Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-16848-13

Đóng gói:

Hộp 6 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Novartis Pharma Stein AG

Quốc gia sản xuất:

Switzerland

Công ty đăng ký:

Novartis Pharma Services AG

Quốc gia đăng ký:

Switzerland

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày