Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

1842/2005

Đóng gói:

Hộp 2 vỉ x 25 viên

Nhà sản xuất:

Ciech-Polfa., Ltd

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày