Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15847-12

Đóng gói:

Hộp 1 lọ

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Quality Pharma S.A

Quốc gia sản xuất:

Argentina

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày