Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-16888-13

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 5 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Actavis UK Ltd

Quốc gia sản xuất:

U.K

Công ty đăng ký:

PT Actavis Indonesia

Quốc gia đăng ký:

Indonesia

Loại thuốc:

Hormon tuyến sinh dục
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày