Daxotel (hàm lượng 20mg/0,5ml)

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15437-12

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 ống dung môi 1,5ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Fresenius Kabi Oncology Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Fresenius Kabi Oncology

Quốc gia đăng ký:

India

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày