Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8837-04

Đóng gói:

Hộp 10 lọ

Nhà sản xuất:

Schnell Korea Pharma Co., Ltd

Dạng bào chế:

Thuốc bột pha tiêm

Loại thuốc:

Thuốc kháng sinh
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày