Diclofenac 75mg/3ml (ống thuốc tiêm - công ty Dược phẩm TW 1 - Pharbaco)

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-11727-10

Đóng gói:

Hộp 10 ống thuốc tiêm; Hộp 50 ống thuốc tiêm

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc hạ sốt - giảm đau - chống viêm
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày