Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-17949-14

Đóng gói:

Hộp 1 tuýp 15g, 30g

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Laboratoires Galderma

Quốc gia sản xuất:

France

Công ty đăng ký:

Galderma International

Quốc gia đăng ký:

France

Loại thuốc:

Hormon và các thuốc điều chỉnh rối loạn nội tiết
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày