Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9924-05

Đóng gói:

Hộp 7 lọ + 7 ống dung môi

Nhà sản xuất:

Beaufour Ipsen International

Dạng bào chế:

Bột pha tiêm

Loại thuốc:

Hormon tuyến yên
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày