Diphereline P.R. 11.25mg

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-11917-11

Đóng gói:

Hộp 1 lọ & 1 ống thuỷ tinh với 1 ống tiêm + 2 kim tiêm

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Ipsen Pharma Biotech

Quốc gia sản xuất:

France

Công ty đăng ký:

Ipsen Pharma

Quốc gia đăng ký:

France

Loại thuốc:

Hormon tuyến yên
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày