Diphereline PR-3.75mg

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8901-04

Đóng gói:

Hộp 1 lọ

Nhà sản xuất:

Beaufour Ipsen International

Dạng bào chế:

Thuốc bột pha tiêm

Loại thuốc:

Hormon tuyến yên
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày