Diphereline P.R. 3.75mg

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9710-10

Đóng gói:

Hộp 1 lọ bột + 1 ống dung môi 2ml + 1 bơm tiêm + 2 kim tiêm

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Ipsen Pharma Biotech

Quốc gia sản xuất:

France

Công ty đăng ký:

Ipsen Pharma

Quốc gia đăng ký:

France

Loại thuốc:

Hormon tuyến yên
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày