Dobutamin "Ebewe"-12.5mg/ml

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-7857-03

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 20 ml

Nhà sản xuất:

Ebewe pharma

Dạng bào chế:

Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày