Dobutamine-hameln 12,5mg/ml

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15324-12

Đóng gói:

Hộp 5 ống x 20ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Hameln Pharmaceuticals GmbH

Quốc gia sản xuất:

Germany

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH Bình Việt Đức

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày