Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15082-12

Đóng gói:

Hộp 28 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

48 tháng

Công ty sản xuất:

Laboratorios Recalcine S.A

Quốc gia sản xuất:

Chilê

Công ty đăng ký:

Laboratorios Recalcine S.A

Quốc gia đăng ký:

Chilê

Loại thuốc:

Hormon tuyến sinh dục
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày