Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-4396-07

Đóng gói:

Hộp 1 lọ

Nhà sản xuất:

Không xác định

Dạng bào chế:

Bột đông khô pha tiêm

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày