Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-19826-13

Đóng gói:

hộp1 chai 1 5 ml

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày