Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN2-203-13

Đóng gói:

Hộp 1 vỉ x 1 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Cenexi

Quốc gia sản xuất:

France

Công ty đăng ký:

Hyphens Pharma Pte. Ltd

Quốc gia đăng ký:

Singapore

Loại thuốc:

Thuốc tránh thai
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày