Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-13193-11

Đóng gói:

Hộp 6 ống 0,5ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

18 tháng

Công ty sản xuất:

Cilag AG

Quốc gia sản xuất:

Switzerland

Công ty đăng ký:

Janssen Cilag Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Thailand

Loại thuốc:

Thuốc chữa thiếu máu
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày