Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10007-10

Đóng gói:

Hộp 1 bơm tiêm 1ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Blausiegel Industria e Comercio Ltda

Quốc gia sản xuất:

Brazil

Công ty đăng ký:

Công ty CP Dược phẩm Duy Tân

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc chữa thiếu máu
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày