Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15069-12

Đóng gói:

Hộp 03 miếng dán

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

Quốc gia sản xuất:

Germany

Công ty đăng ký:

Janssen Cilag Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Thailand

Loại thuốc:

Thuốc tránh thai
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày