Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-13199-11

Đóng gói:

Hộp 10 ống 5ml

Tiêu chuẩn:

BP 1998

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Samjin Pharm Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Korea

Công ty đăng ký:

Kolon I Networks Corporation

Quốc gia đăng ký:

Korea

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin