Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9633-05

Đóng gói:

Hộp 10 ống 5ml

Nhà sản xuất:

Kolon International Corp.

Dạng bào chế:

Dung dịch tiêm truyền

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày