Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-18648-15

Đóng gói:

Hộp 1 vỉ x 28 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Abbott Biologicals B.V.

Quốc gia sản xuất:

The Netherlands

Công ty đăng ký:

Abbott Products GMBH

Quốc gia đăng ký:

Germany

Loại thuốc:

Hormon tuyến sinh dục
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày